aktualizováno: 12.06.2024 11:24:14 

Motokros Japan i ČZ‚přestavby‚závody a jiné

SERVIS - WORKS

Zde je několik obrázků provedených prací či přestaveb a je možno pro bližší informace poslat konkrétní dotaz emailem.Provádím mimo jiné i repase tlumičů včetně plnění dusíkem,dodávku i nestandartních rozměrů těsnících manžet.Sváření TIGem s vodním chlazením,magnesiových slitin a hliníku.Kompletní repase motorů s dodávkou náhradních dílů na všechny Japonské,KTM a ČZ stroje.Sváření plastových dílů kapotáží silničních motocyklů,nárazníků osobních automobilů a jiných součástí-základní cena 28Kč/cm svaru.Výroba menších soustružených součástí podle dodané dokumentace.Přestavby starších Jap.rámů pro montáž motorů ČZ aj.Výkonové úpravy motorů ČZ,možná i přestavba motorů 516,513,514 na klapkové sání,podle přání i NIKASIL na tyto motory:viz úpravy.


Here’s several pictures effected washing or reconstructions and can for near information send concrete inquiry enamel.Do among others also re--kepp out at grass inhibitors inclusive performance nitrogen,supply also nestandartnich proportions sealing cuffs.Welding TIG with water cooling,magnesyn alloies and aluminum.Full re--kepp out at grass motors with supply reserve part on all Japanese,KTM and CZ machinery.Welding plastic part  road motorcycles,buffers personal cars et al. part of.Production smaller turned work part of according to delivered documentation.Reconstruction older Jap.frames for assembly motors CZ aj.Wattage adjustment motors CZ,perhaps also reconstruction motors 516,513,514 on clapperboard suction,by request also NIKASIL on these motors:see adjustment.

optimalizace PageRank.cz